Автопортрет с палитрой
Selfportrait with palette
2004